مدیریت آب و منابع آبی

مدیریت آب و منابع آبی

گروه صنعتی بهشت کویر آریانا لوله‌های مختلفی را برای صنعت مدیریت آب و منابع آبی تولید نموده است. نیاز روزافزون به آب تمیز باعث حرکت بشر به سمت روش‌های نوآورانه، موثر و پایدار برای رفع این نیاز شده است. لوله‌های صنایع بهشت کویر آریانا کار انتقال آب برای مصارف مختلف، از واحدهای تصفیه و سپس انتقال به مخازن ذخیره‌سازی برای مصرف‌کنندگان تجاری یا مسکونی و یا حتی مقاصد کشاورزی، را انجام می‌دهند. افزایش دوام محصولات کامپوزیتی صنایع بهشت کویر آریانا باعث افزایش طول عمر سیستم شده و آن را به اقتصادی‌ترین روش مبدل می‌کند. بخش صنایع بهشت کویر آریانا با مقامات مسئول بخش خدمات عمومی آب، شهرداری‌ها، توسعه‌دهندگان زیرساخت و همچنین با پیمانکاران در جهت یافتن راه‌حل‌های پایدار همکاری می‌کند.

همکاری های استراتژیک

برخی از شرکای ما