دریایی و فراساحلی

دریایی و فراساحلی

گروه صنایع بهشت کویر آریانا، به صنعت دریایی و فراساحلی به عنوان یک بخش مهم برای برآورده کردن نیازهای جهانی به انرژی و نقل و انتقال نگاه می‌کند.
خصوصیات خارق‌العاده کاربرد کامپوزیت‌ها به لحاظ مقاومت در برابر خوردگی، محصولات بهشت کویر آریانا را به یک راه‌حل ایده‌آل برای شناورها و سکوهای دریایی تبدیل کرده است.

همکاری های استراتژیک

برخی از شرکای ما