خط مشی مدیریت : فن آوری تولید انواع لوله و اتصالات کامپوزیتی از نوع GRE ، GRP و GRV در ایران

ایمنی ،بهداشت ،سلامت ،محیط زیست و کیفیت ملی و بین المللی

گروه صنعتی بهشت کویر آریانا، تولید کننده انواع لوله و اتصالات کامپوزیتی از نوع GRE، GRP، GRV در ایران  می باشد که بعنوان تنها تولید کننده لوله های مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور موسوم به GRE پس از قریب به 10 سال واردات این محصول، کشور را در این حوزه به خود کفایی رسانده است. این شرکت که تجلی اراده ملی دانش آموختگان جوان و نخبه کشور می باشد. بر اتکال بر خداوند متعال موفق گردید میهن سر افرازمان را جزء کنداکسیون کشورهای صاحب دانش و تکنولوژی این محصولات استراتژیک قرار دهد و همچنین جهت رضایتمندی مشتریان، حفظ منافع ذینفعان و صیانت از نیروی انسانی و محیط زیست با استقرار، حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه IMS را بر اساس استانداردهای ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 , OHSAS 18001:2007 و استانداردهای محصول شامل AWWA C950-M45, INSO10730, INSO 10729, INSO 111432, INSO 111433, API15LR, API15HR  طرح ریزی و اجرا نموده است.

تامین اهداف ذکر شده مبتنی است بر:

 • تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
 • توسعه منابع انسانی و ارتقای آگاهی پرسنل از طریق  بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و افزایش سرانه آموزشی
 • افزایش میزان فروش از طریق دسترسی به بازارهای جدید و بزرگتر
 • کاهش ضایعات از طریق تولید و اجرای محصولات به صورت کاملاً مهندسی و منطبق با طرح کیفیت
 • فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های صاحب نام در منطقه و جهان
 • بهبود مستمر اثر بخشی سیستم کیفیت
 • بهبود تفکرمبتنی بر ریسک
 • عدم وجود حوادث ایمنی ،بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و خسارات
 • تعهد به پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش خطرات ایمنی و بهداشت
 • بهینه سازی مصرف انرژی و منابع
 • تعهد به رعایت الزامات و قوانین ایمنی ،بهداشت حرفه ای و زیست محیطی

 مسئولیت هدایت و نظارت بر حسن اجرای نظام مدیریت یکپارچه و طرح ریزی ممیزی های داخلی و خارجی با استفاده از امکانات شرکت به نماینده تام الاختیار مدیریت در تضمین کیفیت واگذار گردیده است.  

 اینجانب به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی بهشت کویر آریانا متعهد می شوم تا به همراه کلیه همکاران، تمامی تلاش خود را برای اجرا و استقرار این سیستم، به کار بندیم.

 ما معتقدیم که تحقق اهداف فوق در سایه مشارکت گروهی کلیه همکاران در یک محیط صمیمی و منظم قابل حصول می باشد.

                                                                                                                   

     مدیر عامل       
      محمد جواد مقیسه

+
پروژه
+
کیلومتر
کشور
+
میهمان

مورد اعتماد بهترین ها