خدمات مهندسی

 
لوله های GRP صنایع بهشت کویر آریانا یکی از باکیفیت ترین ها است و این شرکت تنها تولیدکننده لوله‌ها و اتصالات GRE در ایران است که به تایید AVL شرکت ملی نفت نیز رسیده است.

نگرش هم‌افزایانه گروه بهشت کویر آریانا و روش یکپارچه‌سازی آن، با استفاده از محصولات و گستره وسیعی از خدمات برای ارائه راه حل نقطه-به-نقطه مناسب الزامات هر پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانش گسترده گروه بهشت کویر آریانا در تمامی جنبه‌های سیستم‌های لوله کامپوزیتی، آن را به یک همکار قابل اعتماد تبدیل کرده است. مشارکت ما از ابتدا در طراحی پروژه ها موجب تضمین موفقیت و موثر بودن کار خواهد بود.